PICTURE MAKER
Instalacja
Przygotowanie zdjęcia
Edytor zdjęć
Praca z maszyną
Wykonanie zdjęcia
Konfiguracja


Instalacja aplikacji Picture Maker:


Instalacja aplikacji Picture Maker
        Aplikacja dostarczana jest w postaci pliku instalacyjnego dla systemów Microsoft Windows "PictureMaker.msi". Po uruchomieniu tego pliku w drugim oknie instalatora (Select Installation Folder), zostaniemy poproszeni o potwierdzenie lokalizacji zasugerowanego przez instalator katalogu instalowanej aplikacji (np. "C:\Program Files\MACHINES.PL\PictureMaker\") oraz czy instalacja ma zostać przeprowadzona dla wszystkich użytkowników komputera na którym jest wykonywana (opcja zaznaczona z default'u), czy też jedynie dla osoby aktualnie zalogowanej. Link..
        Instalator zainstaluje aplikację w wybranym przez nas katalogu aplikacji. Na pulpicie systemu Windows zostanie utworzony skrót "Picture Maker" do pliku wykonywalnego aplikacji oraz w menu programów systemu Windows zostanie założona sekcja "PictureMaker" a w niej skrót do aplikacji oraz podkatalog "Narzędzia" w którym znajdziemy:

  • USB-WindowsVista-Vista_Installer.exe - instalka driver'a umożliwiającego połączenie się z maszyną dla systemów Windows Vista
  • USB-WindowsXP-PL-2303 Driver Installer.exe - instalka driver'a umożliwiającego połączenie się z maszyną dla systemów Windows 2000, XP
  • USB-Windows7-PL-2303 Prolific DriverInstaller v110.exe - instalka driver'a umożliwiającego połączenie się z maszyną dla systemów Windows 2007, 2008
  • USB-Windows8-PL-2303_Prolific_DriverInstaller_v1.7.0.exe - najnowsza instalka driver'a umożliwiającego połączenie się z maszyną dla systemów Windows 2000, XP, Vista, 2007, 2008
  • Odinstaluj aplikacje Picture Maker - link odinstalowywujący aplikację Picture Maker
  • Link: www.machines.pl - link do strony głównej producenta aplikacji


Wymagania systemowe


Instalacja driver'ów USB wspierających komunikację oprogramowania z maszyną
        Po zainstalowaniu aplikacji należy zainstalować sterowniki USB umożliwiające skomunikowanie się aplikacji Picture Maker z maszyną. Lokalizacja tych sterowników została opisana powyżej. Proszę wybrać odpowiedni sterownik dla Państwa systemu operacyjnego. Sterowniki można również pobrać ze strony producenta sterowników PLC zainstalowanych w maszynie http://www.fatek.com - znajdują się one w sekcji FATEK FBs-PLC USB Port Driver.


Instalacja zewnętrznego edytora zdjęć
        Wraz z plikiem instalacyjnym aplikacji Picture Maker dostarczana jest instalka do zewnętrznego edytora zdjęć PhotoScape_V3.6.2.exe. W zaproponowanym edytorze możemy szybko dostosować zdjęcie do naszych potrzeb. Edytor po zainstalowaniu można uruchomić z poziomu aplikacji Picture Maker - dostępny jest pod jednym z przycisków znajdujących się na głównym ekranie aplikacji. Edycja tekstu, wycinanie fragmentów zdjęć, skalowanie, część efektów specjalnych, obsługa biblioteki zdjęć to główne zadania, które edytor ten realizuje. Edytor można ściągnąć również bezpośrednio ze strony producenta http://www.photoscape.org.